Bouw-CAO en salaris

Leerling-werknemers in de bouw vallen onder de Bouw-CAO. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in deze CAO vastgelegd, zoals het salaris en vakantiedagen.

Na het voorschakeltraject (met eventueel een stagevergoeding) volgt - als alles goed gaat - een arbeidsovereenkomst met Bouwplein Rotterdam. Je werkt dan vier dagen bij een bedrijf en krijgt deze dagen ook uitbetaald. De hoogte van het salaris is ongeveer 130% van het minimumloon. De vijfde dag is de (onbetaalde) schooldag.

nld 20050615 wateringen div. opnames voor bouwradius. anp foto lex van lieshout