Naar school

Iedereen die een opleiding bij Bouwplein Rotterdam gaat volgen, moet ook naar school.  Meestal is dat het Techniek College Rotterdam, ROC Zadkine of Albeda College. Je moet je zelf hier inschrijven.

Voordat je met de opleiding begint, sluit het ROC een BPVO met je af. Dit is een Beroepspraktijkvormingsovereenkomst, waarin je afspreekt je praktijkopleiding in een bedrijf te volgen. Zonder BPVO is het niet mogelijk een opleiding bij Bouwplein te volgen.

Iedere leerling is verplicht om naar school te gaan. Op school vinden een aantal theorietoetsen plaats. Om je diploma te behalen is het noodzakelijk om ook deze toetsen te halen. Als je bij Bouwplein de niveau 1-opleiding gaat volgen, krijg je een stageovereenkomst met Bouwplein. Hierin staat hoeveel dagen je naar school gaat (meestal één) en hoeveel dagen je werkt / stage loopt in een bedrijf.
Voor de opleidingen op niveau 2 en 3 krijg je een arbeidsovereenkomst voor je hele opleiding met Bouwplein. Je werkt vier dagen in het leerbedrijf en gaat één dag naar school. Later kun je eventueel twee avonden naar school en werk je vijf dagen.

naar school